Återkomsten | Lördag 15 September

Den ryska filmen Återkomsten vann en guldbagge för bästa utländska film 2006. Visningen är ett samarbete med Cinemateket och Atlantic Film Söndag 30 september kl 16.00 - 21.30 (16:00 Återkomsten på elverket, 19:00 förhandsvisning av Förvisningen på Bio Victor, Filmhuset) Fritt inträde - begränsat antal platser

Volt heter allt det som inte är teater på elverket. Fördjupande, samtalande, provocerande, ljudande,
tankeväckande. Kvällar mer eller mindre löst kopplade till tematiken i de aktuella pjäserna. Möten,
musik och allvar. Biljetter endast på Elverket, från en timme före Volt-start.
För mer info om höstens Volt-verksamhet se http://www.elverket.dramaten.se
Först till kvarn...