"Filmen och den psykologiska berättelsen" | Lördag 26 Maj

KURS II - FILMEN OCH DEN PSYKOLOGISKA BERÄTTELSEN
Ett samarbete mellan Stockholms Filmskola och Institutet för kritisk mediaforkning (IKM).

Torsd - lörd 14 - 16 juni

Kursen avser att ge läraren uppslag till diskussion och tolkning av film, med tonvikt på det psykologiska innehållet. Den tar upp några av de grundtankar i modern psykoanalys och i s.k. dialogfilosofi, som särskilt kan intressera ungdomar. Den visar också hur dessa tankar kan tillämpas på spännings -och populärfilm, typ thriller och science fiction. Vidare ges exempel på hur film kan användas som terapeutiskt verktyg. Kursen vänder sig främst till samma kategorier av lärare som i den tidigare, mycket uppskattade serien "Film och samtid". Det innebär ämnen som psykologi och filosofi (gymnasienivå), bild och svenska, historia och samhällskunskap. Materialet är i första hand tänkt för gymnasium och folkhögskola, men merparten av kursens innehåll ska också vara tillämpbart på högstadiets årskurs 9.
Temat "Film och psykologi" kan tyckas "svårt" men kan göras lättillgängligt - en outtömlig källa till spännande lektioner. De medverkande vill också med konkreta exempel ge inspiration till deltagarnas egen undervisning.
Inför kursen bör man ha sett Alfred Hitchcocks film " Notorious" (1946).
För den som så önskar finns en möjlighet att se den torsd 14/6 kl. 15.00 på Filmskolan, vid förhandsanmälan senast 10 juni.

Kursavgiften är 2.800:-. Frukost och lunch ingår fredag och lördag, välkomstkaffe på torsdag em.
Om det här är något du inte vill missa, ring in eller mejla din anmälan till nedanstående telefonnummer eller mailadress.

Adress: Hornsgatan 65, portkod 6583

Kirsten Hafstad, rektor, SFS
Pelle Olsson, koordinator, SFS/IKM

Telefon: 08-616 00 35, E-post: info@stockholmsfilmskola.com