Manuspiloterna | Lördag 12 Maj

Är du en skrivande person? Älskar du film? Vill du lära dig att skriva för film?

Sök till MANUSPILOTERNA till hösten. En heltidsutbildning för filmmanus i Alby, Botkyrka utanför Stockholm. Det krävs inga förhandskunskaper av dig.Utbildningen är studiestödsberättigad vid CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Kursen innehåller både teori & praktik
Manus och filmanalyser, filmens språk och dramaturgi, karaktärsskapande, genrekunskap, myter, filmhistoria, etik och moral inom filmen mm. Besök av etablerade filmarbetare inom aktuell filmrepertoar ex. regissör eller manusförfattare till aktuella filmer som gästlärare. Gästföreläsare i aktuella närliggande ämnen. Skrivövningar som analyseras i handledningsgrupper parallellt med enskild skrivtid i ett löpande arbete med ett eget filmmanus som mål i slutet på kursen.

Urvalet av elever görs utifrån kvaliteten på dina insända arbetsprover (utdrag ur manus, eller annan berättande text). Högst 10 A4 sidor, samt CV och följebrev. Efter genomgången kurs utfärdas intyg med kort beskrivning av innehåll och deltagande lärare/gästlärare. Kursen är ett samarbete mellan Zingofilm&tv AB, och Runö FHSK och bygger pedagogiskt på kursen "Att skriva dramatik" vid Nordens Författarskola, Biskops Arnö.

Det finns ingen kursavgift, bara en administrationsavgift på 1.000kr som inbetalas först efter intagning och som är din bekräftelse på att du vill gå kursen.Utbildningslokalerna ligger i Zingofilms lokaler, Subtopia i Alby, granne med Cirkus Cirkör.

Kurstid: 3 Sept. 2007 - 25 April 2008

Ansökan gör du hos - Manuspiloterna, Zingofilm&TV AB, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg. Dit du även sänder dina arbetsprover.
Sista ansökningsdag 1 juni 2007.
Du kan även söka över e- mail på: manuspiloterna@zingofilm.se där du även kan få mer info