Filmform presenterar nya videoverk på Cinemateket och i Oberhausen | Söndag 1 April

Filmform har blivit inbjuden till Oberhausen Filmfestival den 3-7 maj 2007 för att visa ny svensk videokonst. Visningarna sker tillsammans med några av världens främsta distributörer av videokonst och experimentell film; (Montevideo, Videobrasil, Vtape, Hong Kong Arts Centre, Arsenal Experimental, AV-arkki, Argos, Heure Exquise!, Electronic Arts Intermix, Sixpack och LUX). Filmform och Cinemateket i Stockholm tar tillfället i akt och visar programmet på Sturebiografen i Stockholm den 1 april. Vi får se videos av Catti Brandelius, Mette Hansen, Dan Lageryd, Klara Lidén, Petra Lindholm och Lars Åkerlund, Cecilia Lundqvist, Joanna Rytel och Alban Muja, Lars Siltberg, Johan Svensson, The Knife, Daniel Westlund och Christine Ödlund.

Visningar:
Söndag den 1 april på Sturebiografen i Stockholm den kl. 16.40
Söndag den 6 maj på Oberhausen Filmfestival kl. 14.30

Filmform - arkivet för svensk experimentfilm och videokonst
Filmform är en stiftelse som verkar för att främja och sprida film- och videokonst i Sverige och i utlandet. Filmform har ett omfattande arkiv för research och distribution och arbetar även med restaurering av film och video. Filmform verkar som rådgivare för organisationer och enskilda intressenter som till exempel museer, konsthallar, filmare, konstnärer, konstskolor, gallerier och festivaler. Filmform verkar med stöd av Utbildnings- och kulturdepartementet via Konstnärsnämnden.

För bilder och mer information: Anna Linder, 08-651 84 26, 070-643 01 51, anna.linder@filmform.se

Stiftelsen Filmform, Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm tel: 08-651 84 26
http://www.Filmform.com
e-mail: info@filmform.com