Ny antagning till manusutbildningen! | Lördag 24 Februari

Vet du någon som passar för en tuff kreativ processutbildning och som har skrivar- och gestaltningstalang? Någon som klarar att koncentrera sig på sitt skrivande och en tålamodsprövande egen utvecklingsprocess - kanske långt från hem och vänner. Vet du någon som vill vara tre år i en miljö där skrivandet står i fokus?

I juni 2007 stiger sexton nya manusförfattare ut från den treåriga manusutbildningen för film och tv vid Umeå universitet. Sexton författare som var och en har gjort en lång resa de senaste åren. Vet du någon ny som vågar ta det steget?

Vilka kommer in i nästa omgång...?
(och som går ut från utbildningen i juni 2010!)
Den 15 april 2007 är sista dagen för att anmäla sig till den nya utbildningsomgången som börjar i september. (Utbildningen ges bara vart tredje år!) För den som vet att manusförfattandet är framtidsyrket är därför nu dags att anmäla sig. Till ansökan ska också bifogas arbetsprover.

Som mailbilaga finns lite mer information om den nya utbildningsomgången samt kontaktuppgifter. Mer information finns också på utbildningens hemsida www.manusutbildning.se

Om så önskas kan kontakt också förmedlas med nuvarande studenter!
Mer information går att få via utbildningens konstnärlige ledare Claes-Göran Lillieborg,
E-post: claes.lillieborg@littvet.umu.se
samt via studievägledaren Gunilla Renström,
E-post gunilla.renstrom@nord.umu.se

Önskar du broschyrer med presentation av nuvarande studenter och mer informationsmaterial maila till Ann-Helén Andersson
E-post: ann-helen.andersson@littvet.umu.se

http://www.manusutbildning.se/

VÄLKOMMEN MED ANSÖKAN!

Med vänliga hälsningar

Claes-Göran Lillieborg
Konstnärlig ledare
Manusutbildningen för film, tv och nya medier
Umeå universitet