Möt Sveriges blivande tv- och filmmanusförfattare på Göteborg Filmfestival | Måndag 22 Januari

I vår går sexton studenter ut från den treåriga manusutbildningen för film och tv. De är alla på plats i Göteborg under Filmfestivalen. Dessutom besöker manusutbildningen samarbetspartnern Filmhögskolan
där studenterna får tillfälle att presentera sig för intresserade regissörer och producenter.

Även media är välkomna till dessa så kallade ”pitch- och
mingelmöten”. De kommande manusförfattarna berättar kort om sig själva och de projekt de gjort och vill göra. Möjlighet finns för intervjuer och skriftligt presentationsmaterial finns tillgängligt.

– Det här är enda tillfället alla sexton presenterar sig samtidigt utanför Umeå universitets väggar, säger manusutbildningens konstnärlige ledare Claes-Göran Lillieborg. Nästa gång de möter branschen är vid bedömningen av slutprojekten i början av maj och då
får inga utomstående närvara.

Under tisdagen den 30 januari möts nuvarande och tidigare studenter från Filmhögskolan och de nya manusförfattarna från Umeå universitet. Bland deltagarna vid det mötet finns t ex regissören Anna Hylander (aktuell med tv-serien ”Leende guldbruna ögon”), som manusstudenterna stiftade bekantskap med redan vid förra årets filmfestival i Göteborg.

Efter festivalen återvänder studenterna till skrivarlyorna och sina slutarbeten – manus till var sin långfilm. I början av maj ska dessa projektbedömas av några av branschens makthavare på plats i Umeå.

– Manusstudenterna kommer att ha många mer eller mindre fullständiga projekt att presentera när de kommer ut, fortsätter Lillieborg. Kort- och novellfilmmanus från utbildningens första år, tv-serieprojekt från andra året och dataspel-, interaktivt tv- och långfilmsprojekt från sista året. En manusstudent ska efter tre år vara kapabel att berätta många sorters historier, och de här sexton har talang för det mesta. De slutar aldrig att överraska mig!

Presentationerna sker i biografen, Filmhögskolan vid Göteborgs universitet Viktoriagatan 13, 6 tr (följ skyltar & guider). Välkommen!

OBS! Antalet platser är begränsat, föranmälan ska ske till mailto: claes.lillieborg@littvet.umu.se.

Presentationstillfällen:
Söndag den 28 januari kl 17.30 - 19.00
Måndag den 29 januari kl 10.00 - 11.30 (fullt)
Måndag den 29 januari kl 11.30 - 13.00
Tisdag den 30 januari kl 10.00 - 13.00

Vi också passa på att påpeka att denna inbjudan endast riktar sig till journalister.

Läs pressmeddelandet: http://www.info.umu.se/NYHETER/Pressmeddelande.aspx?id=2502

För mer information, kontakta gärna Claes-Göran Lillieborg på mobiltfn: 0708-23 88 14 eller e-post: claes.lillieborg@littvet.umu.se

----------
Helena Vejbrink, informatör
Humanistisk fakultet
Umeå universitet
901 87 Umeå

tel. 090-786 93 79
fax 090-786 97 96
e-post: helena.vejbrink@adm.umu.se
http://www.umu.se/humfak/