Pia på Umeås internationella filmfestival | Torsdag 7 September

"Upptäcktsresande Titti Strandberg" visas på Umeå Internationella Filmfestival 14 - 20 september

En dokumentärfilm om vägval i livet, att våga bryta invanda mönster och om tillvaron ur ett kvinnligt

perspektiv. Titti Strandberg, upptäcktsresande och inspiratör med hela världen som sitt arbetsfält.

Klubbmedlemmen Pia Johanssons dokumentär "UPPTÄCKTSRESANDE TITTI STRANDBERG" visas på festivalen måndag 18 september på biografen MARX kl.11.00 under programblock FILM I SVERIGE - PROGRAM 2 Filmen har bland annat fått stöd av regionala filmresurscentrum FILM I DALARNA. Pia kommer vara på festivalen mellan 17 - 20 september.

FILM I SVERIGE är Umeå Filmfestivals regionala sektion och har sitt ursprung i festivalens samarbetsavtal med Svenska Filminstitutet. Syftet är att visa det bästa av regionalt samproducerad/finansierad svensk film och därmed fokusera det mångfacetterade Filmsverige. För att möjliggöra detta samspelar Umeå Filmfestival med regionala resurscentrum och filmproduktionscentrum runt om i landet. I FILM I SVERIGE-sektionen visas de filmer som producerats och färdigställts med stöd från regionala filmorganisationer under den senaste 12-månadersperioden.

Läs mer om filmen på http://www.piazzafilm.se