Ny kurs från Manuspiloterna |  29 08

ATT UTVECKLA EN FILMIDÉ
Fyra helgträffar under hösten
Start 1-2 oktober
Jakobsbergs Folkhögskola, Stockholm

Kursen går ut på att lära sig verktyg för att utveckla en filmidé till ett fungerande treatment till en långfilm.

Moment som behandlas är bl.a. anglosaxisk berättarstuktur, stegen i det mytologiska berättandet, hantering av genrer och idémässigt innehåll. Även pass om utformning av scener och dialog ingår.

Kursen består av undervisning med filmexempel, skrivuppgifter och personlig handledning.

Det är en fortsättningskurs och förutsätter viss erfarenhet av dramatiskt skrivande.

Pris : 4 500 kr
Sista ansökningsdag är FREDAG 17 SEPTEMBER

Se kursdatum, detaljer om innnehåll och ansökan m.m. i bifogad PDF eller på hemsidan:
http://www.manuspiloterna.se/kortkurser

Välkommen att söka

Sprid gärna vidare till tänkbart intresserade via facebook och liknande!

Mvh
Fredrik Lindqvist
08 - 6424892
utskick-0810@manuspiloterna.se