manuspiloternas sommarkurs - att berätta för film |  03 04

14 - 19 juni i samarbete med adastra media

Vill du skriva för film? Manuspiloternas sommarkurs ger dig sex dagar om Filmmanus i teori och praktik. Lektioner och skrivövningar varvas med muntlig handledning och rikligt med filmexempel.

Kursledare är KURT ÖBERG, huvudlärare på Manuspiloterna och FREDRIK LINDQVIST, författare till handboken ATT SKRIVA FILMMANUS.

Gästlärare: REZA BAGHER, regissör och manusförfattare.
Mer information om kursledarna finns på hemsidan (se nedan)

Innehåll:
* Att berätta en historia, bakgrund och teorier
* The Heroes Journey, ett mytologiskt perspektiv på filmberättandet
* John Trubys 22 steg för att bygga en filmberättelse
* Från idé till manus i praktiken
* Att skriva scener, funktioner och uppbyggnad, framåtrörelse mm.
* Att skriva dialog med undertext och dynamik
* Rollfigurernas betydelse
* Berättelsens 4-delade kärna, om ambivalens och dilemman
* Skrivövningar och analyser

Plats Munkbrog. 2, Gamla Stan, Stockholm

Tider Måndag till lördag 10:00 – 17:00
Utöver schemalagd tid kommer några kvällar att gå åt för filmvisning och eventuella skrivuppgifter till nästa dag.

Pris 3 400 kronor

I avgiften ingår boken ATT SKRIVA FILMMANUS samt kompendier. Ansökan: Ingen tidigare erfarenhet krävs. Du ansöker genom att fylla i formuläret på adress:
www.manuspiloterna.se/sommarkurs_2010/ansoekan.htm

SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 MAJ

Besked om antagning meddelas 22-23 maj
De som blir antagna bekräftar sitt deltagande genom att betala in en anmälningsavgift på 900 kr. Resterande belopp (2 500 kr) betalas senast i samband med kursstart.

Kontakt 070 - 268 55 03 eller sommarkurs@manuspiloterna.se

Hemsida www.manuspiloterna.se/sommarkurs_2010