BLI TV-PRODUCENT |  05 12

Sök till Dramatiska institutet före den 15 januari 2010!

http://korta.nu/blitvproducent

skicka gärna vidare till folk som vill bli tv-producenter.

Hej Hopp!

Stina Lundberg Dabrowski
Professor i TV-produktion
Dramatiska Institutet
www.dramatiskainstitutet.se