Mediainstitutet IKM storsatsar på kvalitetskurser i film och media |  26 09

Filmkurser

Mediainstitutet IKM storsatsar på kvalitetskurser i film och media
under ledning av erfarna och professionella filmarbetare.

Info från IKM - http://www.stiftelsenikm.se/

Kurserna äger rum i Stockholm

Scenografi och rumslig gestaltning
intensivkurs för dig som vidareutbilda dig i filmens visuella språk

2/11 - 15/11 (2v)


Dokumentärfilm - från idé till färdig film

Intensivutbildning 17/11 - 12/12 (4v)

Manuskurs - Att skriva för film och TV

Unik manuskurs för realistiska film- och TV-projekt - manus som säljer.
- OBS: Inkluderar praktiska filmövningar!

15/12 - 25/4 (med lediga skrivperioder)


Övrigt:

Kinesisk film
Föreläsning och filmvisningar under höstterminen i samarbete med Svensk-Kinesiska föreningen och
instutionen för kinesiska. Uppsala


För mer info om kurserna, skriv till: info@stiftelsenikm.se

http://www.stiftelsenikm.se/