manuspiloternas sommarkurs |  30 05

- att berätta för film -
29 juni - 4 juli

i samarbete med Generator och adastra media
Vill du skriva för film? Manuspiloternas sommarkurs ger dig sex dagar om filmmanus, i teori och praktik. Lektioner och skrivövningar varvas med muntlig handledning och rikligt med filmexempel

Kursledare är Kurt Öberg, huvudlärare på Manuspiloterna och Fredrik Lindqvist, författare till en kommande handbok i att skriva filmmanus.

Innehåll
* Att berätta en historia, bakgrund och teorier
* The Heroes Journey, ett psykologiskt perspektiv på filmberättandet
* John Trubys 22 steg för att bygga en filmberättelse
* Från idé till manus i praktiken
* Att skriva scener, funktioner och uppbyggnad, framåtrörelse mm.
* Att skriva dialog med undertext och dynamik
* Rollfigurernas betydelse
* Berättelsens 4-delade kärna, om ambivalens och dilemman
* Skrivövningar och analyser
Tider och plats Måndag till lördag 9 - 16, Zingofilm, Storkyrkobrinken 4, Gamla Stan, Stockholm

Utöver schemalagd tid kommer några kvällar att gå åt för filmvisning och eventuella skrivuppgifter till nästa dag. Pris 2 500 kronor. Ansökan: Ingen tidigare erfarenhet krävs. Du ansöker genom att fylla i Formuläret på adressen: www.manuskurser.se/ansoekan.htm

Ansökan ska vara inne senast 15/6. Besked om antagning meddelas 16-17/6
De som blir antagna bekräftar sitt deltagande genom att betala in en
anmälningsavgift på 500 kr. Resterande belopp (2 000 kr) betalas senast i samband med kursstart.

Kontakt och frågor 070- 268 55 03 eller 073- 906 50 99
Mer information om kursledarna mm. finns på hemsidan www.manuskurser.se