FILMFORM i samarbete med Videokonstfestivalen i Gävle presenterar: |  01 05

Videokonstfestivalen i Gävle den 7 maj och Cinemateket i Stockholm den 10 maj 2009.

Nyheter ur Filmforms distributionsarkiv visas vid två tillfällen i maj. Välkomna!!
SPECIALRABATT till alla Filmforms vänner o bekanta. Du får en gratis biljett till visningen om du löser medlemskort i Cinemateket vid samma tillfälle. Medlemsskap kan du lösa i kassan på biografen. I Gävle är det fri entré.

Program:
J Tobias Anderson - Delusion Disillusion, 2008, 3:33 min
Wenche Tankred - The Barn, 2005, 3:36 min
Tove Kjellmark - Men jag då?, 2006, 14:28 min
Cecilia Lundqvist - Oh, I´m so happy, 2008, 3:07 min
Stina Wirfelt - The Village Wash, 2006, 3:30 min
Saskia Holmkvist - In Character, 2008, 9 min
Ylva Landoff Lindberg - Blue Eye Red Light, 2007, 11 min
Petra Lindholm - Wish Away, 2008, 9:50 min

Filmform - arkivet för svensk experimentfilm och videokonst
Filmform är en stiftelse som verkar för att främja och sprida film- och videokonst i Sverige och i utlandet. Filmform har ett omfattande arkiv för research och distribution och arbetar även med restaurering av film och video. Filmform verkar som rådgivare för organisationer och enskilda intressenter som till exempel museer, konsthallar, filmare, konstnärer, konstskolor, gallerier och festivaler. Filmform verkar med stöd av Utbildnings- och kulturdepartementet via Konstnärsnämnden.

Plats:
7 maj kl. 15.00: Videokonstfestivalen i Gävle kl. 15.00. Furusalen Silvanum.
10 maj kl. 16.00: Cinemateket Stockholm, Biografen Sture, Birger Jarlsgatan 41, Stockholm, 08-678 85 48
Biljetter kan köpas direkt i kassan på Sture. Medlemsskap i Cinemateket krävs.

Filmform - arkivet för svensk experimentfilm och videokonst: http://www.filmform.com
Videokonstfestivalen i Gävle: http://www.lg.se/filmgavleborg
Cinemateket: http://www.sfi.se/cinemateket
Biografen Sture: http://www.biosture.se

Ytterligare information om programmet:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
J Tobias Anderson - Delusion Disillusion
2008, 3:33 min, stereo, sv/vit, 4:3, DV

En mörk skog, en ändlös väg, två män som tvistar om lösningen på ett problem. Utkastet till "Delusion Disillusion" kan te sig enkelt, men tolkningsmöjligheterna är desto fler. Talar männen om någonting som är helt privat, eller talar de om något mycket mer allmängiltigt?

J Tobias Anderson är född 1971 och uppvuxen på Gotland. Han är utbildad vid Institutionen för konst på Konstfack och har även studerat vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han bor och arbetar i Nacka. Huvuddelen av arbetet är video och animation och Anderson har rört sig mellan det narrativa och icke-narrativt experimentella och har genom åren skapat nästan 40 filmer. Han har också experimenterat med olika former av musik och ljudinstallationer. Noterbara utställningar inkluderar P.S.1 Contemporary Art Center i New York, Kunst-Werke Berlin, CaixaForum i Barcelona och Museo de Colecciones ICO i Madrid, liksom separatutställningar på MMC Luka i Pula Kroatien, ak28 i Stockholm och Uppsala Konstmuseum. Han samarbetar med Espaivisor i Valencia, Spanien.

Wenche Tankred - The Barn
2005, 3:36 min, stereo, sv/vit, 4:3, DV

The Barn är ett visuellt ljuduttryck influerat av min barndom.

Bild- och performancekonstnär. Född 1951. Bor och arbetar i Stockholm med video, ljud och måleri. Ingår tillsammans med Lovisa Johansson i performanceduon WOL som bildades 2007.

Tove Kjellmark - Men jag då?
2006, 14:28 min, stereo, sv/vit, 4:3, DV

Jag hittade ett gammalt kassettband som hade råkat spelas in av en slump i min mammas kök på 80-talet. Filmen Men Jag då? tar oss in i en familjesituation som står under känslomässig upplösning. Under de dryga fjorton minuter som vi kan följa detta drama får vi höra talas om en trubbig sax, en vänsterhänt, en liten, en spetsig, en orange, en stor sax och en kökssax. Men ingen kan hitta någon sax. Vad är det som egentligen konstituerar en människa? Var går gränsen mellan det vi ser och det vi vet? Vad påverkar hur vi reagerar? Kan vi skapa egna regelsystem eller är vi offer för vår miljö och det system som omger oss?

Tove Kjellmark, född 1977 i Stockholm. Tar sin examen våren 2009 vid Kungliga konsthögskolans magisterprogram i fri konst i Stockholm. I sina arbeten undersöker hon det motsägelsefulla i människans existens, där växelspelet mellan objekt och subjekt ofta står i fokus. Genom konflikter mellan känslan och intellektet närmar hon sig människors smärtgränser och psykologiska försvarsmekanismer.

Cecilia Lundqvist - Oh, I´m so happy
2008, 3:07 min, stereo, sv/vit, 4:3, DV

"Oh, I'm So Happy" är en animerad video där vi möter en medelålders kvinna som lever i total isolation, med en extrem ensamhet som följd. Kvinnan i videon håller en monolog i vilken hon gör allt för att övertyga oss om hur lycklig och tillfreds hon är med sin situation. Kvinnans förmåga till eskapism framstår dock som fullkomligt ytlig och genomskinlig.

Född 1971 i Eskilstuna, Sverige. Bor och verkar i Stockholm. Var ursprungligen byggnadsingenjör men bestämde sig för att satsa på en konstkarriär 1991 och har sedan 1994 arbetat med animerade videos, som har visats otaliga tillfällen världen över. Hennes videoverk är representerade på Moderna Museet i Stockholm. Utbildning: 1999-2000 Kungliga Konsthögskolan, Videoavdelningen, 1994-1999 Konstfack, Institutionen för konst, 1993-1994: Birkagårdens folkhögskola, konstinriktning, 1991-1993 Gotlands Konstskola i Visby.

Stina Wirfelt - The Village Wash
2006, 3:30 min, stereo, färg, 4:3, DV

The Village Wash utspelar sig på ett tvätteri i Chicago och undersöker tiden och rummet som uppstår då man tvingas vänta en stund. TV:n visar filmen Earthquake (Robson 1974) och när det blir jordbävning på filmen börjar samtidigt krukväxterna skaka av vibrationerna från centrifugen som just går igång. Det är en uppenbart konstruerad situation, en knappast sannolik men fullt möjlig händelse.

Stina Wirfelt föddes i Göteborg 1980 och växte upp utanför Nässjö. Hon tog sin magisterexamen från Konsthögskolan i Malmö 2007 och är nu bosatt i Glasgow, Skottland. I sina videor och fotografier konstruerar hon ofta sammanhang utifrån detaljer i sin vardag. Dessa detaljer kommer inte sällan från bild- och ljudkällor som Hollywoodfilmer och reklamradio. I ett flertal videor och fotoserier dokumenteras parallella händelseförlopp, skeenden som överlappar och påverkar varandra.

Saskia Holmkvist - In Character
2008, 9 min, stereo, färg, 16:9, HD överförd till DV

In Character utgår från metodiska likheter som används i olika intervjutekniker genom att länka samman en rekryteringsintervju med ett polisförhör. Till att börja med öppnar skådespelarna upp för temat på en metanivå vilket formar de strukturer och strategier som samtalet ska följa. Protagonisterna förvandlar successivt sina roller under filmens gång genom att modifiera sina strategier och positioner och skapar därmed oväntat en ny situation i den processen. Filmen ställer frågor kring var den fina gränsen mellan dialog och maktdemonstration går, både på ett individuellt plan och på den politiska arenan.

Född 1971, bor och arbetar i Stockholm. Hennes arbete pendlar mellan fiktionens och dokumentärens språk för att uppmärksamma den skenbara verklighet som presenteras för oss. Genom att titta på konstruktionen av det vi upplever som sant, trovärdigt, autentiskt, eller underhållande, undersöker Saskia Holmkvist beståndsdelarna i hur man bygger upp ett förtroende för något. Hon riktar sig direkt till betraktarens upplevelse och i många av hennes arbeten bjuds man in att avslöja ett fall. Arbetet med text har en central roll i hennes arbete. Så har även arbetet med genrers olika karakteristiska drag. Som tydligast ser vi det i filmerna Intervju med Saskia Holmkvist 2005 och Eight Martini 2004.

Ylva Landoff Lindberg - Blue Eye Red Light
2007, 11:20 min, stereo, färg, 16:9, HD överförd till DV

- Om man inte går till prostituerade är man ingen riktig konstnär! Vad gör man om man märker att ens mest grundläggande moraliska värderingar krockar helt med ens vänners handlingar, kan man fortsätta vara vänner ändå? 'Blue Eye Red Light' bygger på intervjuer inspelade hösten 2006 i Hanoi, Vietnam. Tre avgångsstudenter, från Hanoi University of Fine Art, talar om hur deras liv påverkas av att leva i ett samhälle där prostitutionen är så vanlig att den praktiskt taget ses som en självklar del i umgänge och nöjesliv.

Ylva Landoff Lindberg (född 1981) examinerades som MA i Fine Art 2007 från Umeå Konsthögskola, sedan dess är hon baserad i Stockholm och Vietnam. Efter examinationen har Ylva arbetat med flera projekt och deltagit i flera grupp- och separatutställningar samt filmfestivaler i och utanför Sverige. Till exempel vid kortfilmfestivalen i Oberhausen 2009 där ”Birds Of Passage” visas under temat ”Unreal Asia”. De flesta av mina arbeten anknyter till Vietnam. Det är ett spännande land där det händer väldigt mycket just nu, inte minst i konstvärlden. Läsåret 2004-2005 studerade jag på konsthögskolan i Hanoi, samtidigt lärde jag mig även vietnamesiska. Hanoi har kommit att bli en plats dit jag ständigt återvänder och längtar. Men det är inte helt okomplicerade känslor som drar mig till landet, snarare är det komplexiteten som lockar.

Petra Lindholm - Wish Away
2008, 9:50 min, stereo, färg, 16:9, HD överförd till DV

Filmen WISH AWAY utspelar sig kring en fyr på en ödsligt belägen ö mellan Sverige och Finland. Boken ‘Pappan och havet’ av Tove Jansson och den senaste tidens lägesrapporter om Östersjöns tillstånd har fungerat som en inspirationskälla till verket.
“Det var en mulen alldeles stillastående dag. Vattenytan hävde sig omärkligt i långa dyningar efter den ostliga vinden, den var lika grå som himlen och såg ut som siden. Tätt över ytan flög några ejdrar förbi, mycket snabba och tydligt ute i egna affärer. Sen var allting orörligt igen...” ur boken “Pappan och Havet”, Tove Jansson, Alfabeta Bokförlag, 1965. Musiken i filmen är bl.a. Bach som spelas av Valentin Eichler och egenskrivet material som framförs av Petra Lindholm.

Född 1973 i Karis, Finland. Bor och arbetar i Malmö.
Lindholm arbetar huvudsakligen med video. Hennes filmer följer ofta ingen given narrativ form. De är känsliga för nyanser och skiftningar i ljud och bild, vilket skapar en förtätad stämning snarare än en klar berättelse. Lindholm skildrar ofta lätt igenkännbara situationer eller fenomen i omgivningen, där det reella och vanliga framstår nästan mer overkligt än verkligt. Hon komponerar musik och sjunger för det mesta själv i filmerna.

Programmets längd: ca 60 min
Programmet har sammanställts av Anna Linder, Filmform.
Kontakt och information: Anna Linder, mailto:anna.linder@filmform.com

***************************************
Anna Linder / producer
Filmform – the artfilm and videoarchive
Svarvargatan 2
SE-112 49 Stockholm
Tel: +46-8-651 84 26
anna.linder@filmform.com
http://www.filmform.com
***************************************