Statens ljud- och bildarkiv blir Kungl. biblioteket, Audiovisuella medier |  14 12

Statens ljud- och bildarkiv, SLBA, upphör som egen myndighet i och med 2008 års utgång. Från och med 1 januari 2009 kommer verksamheten i stället att bedrivas som en avdelning, Avdelningen för audiovisuella medier, inom Kungl. biblioteket, KB.

I våras tillkännagav regeringen att KB och SLBA skulle slås samman. De båda myndigheterna har liknande uppdrag och står inför stora utmaningar, inte minst på det tekniska området.

– Sammanslagningen är en naturlig följd av utvecklingen på medieområdet. Rörliga bilder, ljud och text vävs idag samman till nya medieformer där den tidigare gränsdragningen mellan institutionerna inte längre kan upprätthållas. Att samla in, bevara och tillgängliggöra det digitala kulturarvet innebär stora utmaningar, som bäst kan mötas i en gemensam organisation. SLBA har under lång tid haft användarperspektivet i fokus och det här är utan tvekan till fördel för forskarna. Vi ser fram emot att ytterligare fördjupa det nära samarbete med KB som vi har utvecklat under de senaste åren, säger Sven Allerstrand, generaldirektör på SLBA.

Press- och informationskontakt: Anna-Karin Lundgren, tel 08 783 37 11, e-post anna-karin.lundgren@slba.se
För mer information, besök www.slba.se