Kulturhusnatten 2008 |  08 10

Kulturhus-
natten
2oo8
Fredag 17 oKtober
KlocKan 19-01
entré 3o Kr
under 13 år gratis

Massor med aktiviteter på alla våningarna, men för filmälskaren är det detta som gäller:

Klarabiografen
KortFilm Rullande färsk film
från hufvudstadsregionen. Humor,
drama, musik, animation och dokumentär
nonstop. Kl 19-23