klubblokalen får en" extrem makeover" | Måndag 24 Oktober

tiderna ändras också för parentesen. det finns inte längre ett behov av att ha en lokal för förvaring av filmutrustning. natuligtvis så ska vi ha ett komplett film kit,för uthyrning ink ljus,ljud å kamera.
MEN själva klubblokalen ska inte längre se ut som tagen ur en östtysk propagandafilm från 50-talet. behovet av en plats att "dumpa" allehanda tung utrustning är inte längre önskvärt. de som håller på med film nu förtiden kan få tag i eller har egen utrustning som vida överstiger i kvalitet det som finns i lokalen i dag!. så VAD ska vi ha lokalen till????? jo! ett förslag är att få lokalen mer atraktiv för medlemarna är att använda den som inspelningsstudio med green screen med fast belysning. möjligheten att göra semi proffsiga interjuver ska oxå finnas.
jag hoppas att detta leder till en diskution i gästboken i ämnet "extrem makeover"