RAOULWALLENBERGBILDER |  10 05

Varmt välkommen att besöka Statens ljud- och bildarkivs utställning och föreläsningsserie om Raoul Wallenberg.

I samband med föreläsningsserien om Raoul Wallenberg visar vi under våren utställningen Raoul Wallenberg Bilder. Här kan du bekanta dig med stora delar av det omfattande audiovisuella material om och kring Wallenberg som finns i Statens ljud- och bildarkivs samlingar. Genom storfilmsduk, webb- och ljudstationer kan du lyssna på musikstycken och debatter och se dramatiseringar och intervjuer.

Utställningens öppettider
maj: måndag, onsdag–fredag kl 09–16 samt tisdag kl 09–19
juni: måndag–fredag 09–15

Föreläsningar.
Du är också välkommen till våra två återstående tisdagsföreläsningar. Redan nu på tisdag den 6 maj kl 19 kommer vi diskutera Wallenbergmonumenten och hjältebilden. Medverkande är Tanja Schult, som nyligen disputerade på en avhandling om Wallenbergmonument, Charlotte Gyllenhammar, konstnär bakom Till Minne av Raoul Wallenberg (2007) i Göteborg, Gustav Kraitz, konstnär och skapare av Hope (1998) i New York, samt Staffan Nihlén, konstnär bakom skulpturen Pienza (1993) i Malmö.

Läs mer på www.slba.se

Kontakt
André Wachholz,
tel 08-783 37 37, e-post andre.wachholz@slba.se

Anna-Karin Lundgren,
tel 08-783 37 11, e-post anna-karin.lundgren@slba.se