RAOULWALLENBERGBILDER |  25 04

utställning – föreläsningar – paneldebatt
22 april – 19 juni 2008 Karlavägen 98, Stockholm

På tisdag, den 29 april klockan 19.00, kommer historikerna Paul Levine och Ulf Zander diskutera Raoul Wallenberg som kulturhistorisk symbol samt vilka mediebilder vi har fått förmedlade om honom.

Bilden av Wallenberg har på flera sätt präglats av filmmediet. 1985 gjordes en amerikansk tv-serie, Raoul Wallenberg – A Hero’s Story, med Richard Chamberlain i huvudrollen. Och i Sverige är framför allt Kjell Gredes film, God afton, herr Wallenberg (1990) bekant. Vilken bild av Wallenberg ger dessa filmer? Två historiker, med olika forskningsinriktningar, diskuterar Wallenberggestaltningar på film i kontrast mot den historiska kontexten i vilken Wallenberg agerade.

Paul Levine, historiker vid Uppsala universitet, forskar sedan många år om Raoul Wallenberg och avslutar för närvarande en bok om honom som utkommer våren 2009.

Ulf Zander, historiker vid Lunds universitet, har skrivit ett flertal artiklar om Raoul Wallenberg som kulturhistorisk symbol och medial hjälte.

Utställningen
Under föreläsningsperioden visas utställningen Raoul Wallenberg Bilder. Här får du möjlighet att bekanta dig med stora delar av det omfattande audiovisuella material om och kring Raoul Wallenberg som finns i Statens ljud- och bildarkivs (SLBA) arkiv.

Press- och bildmaterial
http://www.slba.se/wallenberg_press/index.html

Kontakt
André Wachholz,
tel 08-783 37 37, e-post andre.wachholz@slba.se

Anna-Karin Lundgren,
tel 08-783 37 11, e-post anna-karin.lundgren@slba.se