Intensivutbildning |  21 04

Scripta -
den starkaste länken i kedjan

I samarbete med Stockholms Filmskola erbjuder IKM en efterlängtad intensivutbildning i en av film-inspelningens viktigaste och mest efterfrågade jobb.

Detta är den mest kompletta scriptautbildningen som erbjudits i Sverige, ledd av två av sveriges absolut bästa och mest anlitade scriptor.

Denna workshop omfattar:
- produktionskunskap
- film- och TV-analys
- scenografins grunder
- praktiska filmövningar
- redigering med personlig handledning - framställning ochläsning av bildmanus (storyboard)
- manuskunskap med tidsbedömning(klockning) av kortfilms-och spelfilmsmanus,
- yrkesorientering av kvalificerade scriptor.

Datum:
mån 10 - sön 15 juni: veckokurs
tis 17- fre 20 juni: praktiska övningar
lör 21 - sön 22 juni: utvärdering

Huvudlärare: Lotta Gummesson och Kerstin Sandberg, två av Sveriges mest erfarna och välrenommerade scriptor! (Lotta täcker upp TV-inspelning, Kerstin långfilm.)

Plats: Stockholms Filmskola

Pris: 9.500 :-

Tidigare praktisk erfarenhet av film-och/eller TV-inspelning är värdefull, men ej avgörande vid antagning. Gundläggande kunskap om endera stillbilds- eller DVkamera eller bådadera önskvärd. Ansökan med meritförteckning ställs till IKM.

OBS: Mycket begränsat antal platser. Se därför till att vara ute med din ansökan i god tid!

Skicka ett mail till info@stiftelsenikm.se, "scripta", för mer information om tider, lärare och ansökan. Förfrågningar kan även ställas till David roth-Lindberg: david@stiftelsenikm.se,
070-5986986