Efterkrigstider |  07 04

(FILM OCH SAMTID V)

6 - 8 juni (fre-sön) 2008
I den femte, fristående kursen på temat samtidshistoria genom film- och TV kan vi studera hur erfarenheter av ett omvälvande krig speglas och bearbetas i konst och massmedia.
Fredag 6/6
16.00-16.30 Samling och välkomstkaffe
16.30-17.45 Kursintroduktion: 1918 och 1968 - två ungdomsrevolter. Om generationsupproret - krigets efterbörd. Modernism och avantgarde i motsatta läger.
18.00-20.30 Draksådd. (med paus och filmvisning) Spanska inbördeskriget och fascismens världsbild.
Lördag 7/6
9.30-10.15 Frukost
10.15-13.00 (med paus) Ledarkult och hjältemyter - om bildkonst och propaganda i olika totalitära system. Föreläsning med filmcitat och exempel på film-och TVanalys (close-readings).
13.00-14.30 Lunch och därefter visning av DVD-och
bokbord. Praktisk information: Om verktyg för film- och TV-kunskap.
14.30-16.00 Vad hände efteråt? Om medias roll under och efter de postkoloniala krigen: Algeriet, Vietnam, Kuwait.
16.00-17.30 Valfritt: Kaffepaus och diskussion eller middagsvila.
17.30-20.00 Filmvisning med introduktion
Söndag 8/6
9.30-10.15 Frukost
10.15-13.00 ca: Kameran som ögonvittne - föreläsning utifrån gårdagens visning.
13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 ca: Tema: Terrorismens rötter. Kort introduktion och därefter samtal mellan föreläsare och kursdeltagare. - om bakgrund och uttryck för politisk och religiös fundamentalism. (Med exempel på hur vissa populärfilmer kan tjäna som underlag för en kritisk diskussion.) Kursen avslutas.
Kursen är som alltid öppen för alla intresserade, men vänder sig i första hand till lärare på gymnasium, folkhögskola och högstadiets årskurs 9, främst i ämnen som modern historia, kulturhistoria, film-och TVkunskap, bild och kommunikation samt psykologi. Vi får här en möjlighet att diskutera med pedagogiskt erfarna föreläsare, hur vi bäst kan omsätta kursdagarnas rika innehåll i vår egen undervisning. Föreläsningar och diskussioner utgår från ett urval av spelfilmcitat, propagandafilmer. TVprogram och dokumentära essäer. Exemplen kan sedan ge underlag för effektiv och spännande undervisning. Därför är de också valda med tanke på tillgänglighet. All information om hur man finner dem och ordnar visningsrätt ingår i kursens arbetspärm.
Kursavgift: 3200:-
Ingår i kursavgiften:
arbetspärm och särtryck, kaffe med kaka, en god frukost lör-sön.
Kursledare: Örjan Roth-Lindberg
Arrangör: IKM - institutet för kritisk mediaforskning
Lokal: Stockholms filmskola (bion), Hornsgatan 65
Anmälningar och förfrågningar ställs till: info@stiftelsenikm.se
För personlig kontakt: David, Ordf. IKM: 070-598 69 86
Kursledare Örjan: 018-712425 el. 070-237 79 88
OBS: Gå in på www.stiftelsenikm.se för fullständig information om kursens föreläsare.

Välkommen med din anmälan!

David Roth-Lindberg, ordf. IKM