Behov inom upplevelseindustrin | Onsdag 10 Augusti

PREXIS är ett pågående projekt vars syfte är att undersöka sektorer och branscher som tar sin utgångspunkt i kultur, kreativitet och att förmedla upplevelser. Projektet genomförs av Rock City i Hultsfred på uppdrag av Stiftelsen förkunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). PREXIS står för Project Experience Industry Sweden och drivs i form av en icke-vinstdrivande projektorganisation.

De närmaste månaderna genomförs intervjuer med utövare inom kultur och näring. Vi behöver nu all hjälp med att få ut information om denna undersökning till kreatörer, producenter, distributörer, managers, ägare med flera. Kanske har du tillgång till nyhetsbrev, mailinglistor eller webbplatser där informationen kan spridas. Det av stort värde att så många synpunkter som möjligt kommer in för att kunna få en så bra bild som möjligt över de behov som utövare inom olika sektorer i upplevelseindustrin upplever sig ha.

Mer information angående projektet och undersökningen finns på http://www.prexis.se
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Putte Svensson
Övergripande projektledare