Workshop för unga filmskapare |  29 02

Strangerfestivalen

Workshops, filmvisningar och andra aktiviteter för unga filmmakare på Lava, Kulturhuset, under våren 2008.

Strangerfestivalen vänder sig till unga över hela Europa som vill skapa film. Mer än 20 länder är med i festivalen och alla kan delta med sitt bidrag i den internationella tävlingen, som avgörs på Strangerfestivalens avslutning i Amsterdam i juli 2008.

Strangerfestivalen genomförs på Lava i samarbete med Unga Berättar på Kulturskolan i Stockholm - ett medie- och demokraticenter vars syfte är att, med medier som verktyg, stärka ungdomars skapande och därigenom ge deras röst en tydligare plats i samhället.

Strangerfestivalen inleddes på Lava i februari med filmkväll.
Nu drar det igång på allvar med workshop!

8-9 mars och 15-16 mars

Unga filmskapare möter professionella filmskapare och får hjälp med manus, regi och redigering.

Dessutom, senare i vår ...

Filmvisning, 16 mars
Unga filmkollektivet Forgotten Alley Arts visar och presenterar sina filmer.

Stumfilmsworkshop, 16 april och 23 april
En uppbyggd studio, rekvisita och kostym finns på plats.

Filmvisning, 4 maj
Visning av Strangerbidragen från Lava!

För vidare information:
Anna Danielsson, informationssekreterare, tfn 08-508 313 98,
e-post anna.danielsson@kulturhuset.stockholm.se

Katrin Nilsson, producent Lava, tfn 08-508 315 27
e-post katrin.nilsson@kulturhuset.stockholm.se