Dramatiska institutet startar tre nya utbildningar till hösten 2008 |  15 12

- Vi startar återigen en treårig grundutbildning inom Dokumentärfilm. Den tidigare utbildningen Regi Dokumentärfilm lades ner 2001, men nu startar vi en ny och bredare utbildning för blivande dokumentärfilmare, där studenterna förutom regifunktionen även får vässa sina kunskaper i foto, ljud och redigering.
Läs mer om Dokumentärfilm
http://www.dramatiskainstitutet.se/utbildningar/film/dokumentarfilm/

- Den tvåriga Radioproduktionsutbildningen blir nu treårig. Vi kan fördjupa fler kurser och även lägga in block med grävande journalistik och entreprenörskap.
Läs mer om Radioproduktion
http://www.dramatiskainstitutet.se/utbildningar/radio/radioproduktion/

- Den tvååriga utbildningen till Tv-producent blir nu treårig. Den längre utbildningen ger mer utrymme för både ett fördjupande i producentskap men även gedignare tekniska kunskaper, med bland annat fler studioövningar.
Läs mer om Tv-producent
http://www.dramatiskainstitutet.se/utbildningar/tv/tv-producent/

Alla tre utbildningarna startar nu samtidigt med en gemensam uppstart, vissa gemensamma utbildningsmoment kommer att finnas och studenterna får fler möjligheter till utbyte med varandra. Dessutom avslutas utbildningarna efter tre år med en gemensam festival.

Sista ansökningsdag är 19 februari 2008.

Med vänlig hälsning
/ Monica Engdahl

---------------------------------------------------------------------
Dramatiska institutet
Monica Engdahl
Informationschef
Tel 08- 55 57 20 15
monica.engdahl@draminst.se
www.dramatiskainstitutet.se