FILMMANUSSKOLAN – MER ÄN BARA EN SKOLA |  15 11

Är du sugen på att lära dig skriva filmmanus, men har svårt att hitta tiden att studera heltid? Då är Filmmanusskolan den perfekta lösningen för dig. Filmmanusskolan erbjuder en möjlighet att studera hemifrån via Internet och ändå få en gedigen utbildning eller vidareutbildning inom filmmanusskrivande. Och det bästa: du har inga terminer eller ringande lektionsklockor att passa. Du väljer själv den takt du vill studera i. Deadline är när du själv är klart med ditt kursbrev.

Filmmanusskolan drivs av Kulturpool, en förening som drivit populära distansutbildningar i 14 år på Internet, däribland Författarskolan, Talskrivarna, Fotografskolan och Journalistskolan.

Men Filmmanusskolan är mer än bara en distansutbildning. Vi erbjuder även en rad tjänster för de som inte är elever utan vill ha mer specifik hjälp med manus. Där finns vår populära manuskonsultation där du kan få hjälp med din idé, ditt kortfilmsmanus eller långfilmsmanus. Du får få en professionell analys av ditt manus med detaljerade kommentarer och kreativa lösningar på problem samt personlig vägledning för hur du bör gå vidare. I konsultationen ingår även en uppföljningsläsning för att se om det förbättrats. Gå gärna in och titta på vad tidigare kunder tycker om tjänsten.

De kurser Filmmanusskola har just nu är:

GRUNDKURSEN

Alla kan lära sig skriva en tvådimensionell historia, En historia som fungerar. Men för att din historia ska nå ut till en större publik krävs att den har tre dimensioner. I grundkursen får du lära dig vilka dessa tre dimensioner är. Du får lära dig hur du skapar en historia med universell resonans, alltså en historia som når ut till många på ett djupare plan.

FÖRDJUPNINGSKURSEN

Det bästa filmmanusförfattandet är hälften form och hälften intuitivt. Men det fordrar att du har en gedigen kunskap om hantverket manusskrivande. Först då du har det i ryggmärgen kan du släppa lös din intuitiva sida – rösten i DIG - utan att tappa orienteringen. I fördjupningskursen lär dig ta din baskunskap ett steg längre och ge det en ny dimension.

GENREKURSERNA

För dig som vill specialutbilda dig inom en viss genre. Genrekurserna täcker allt du behöver veta om genrens stilgrepp, teman, dynamik och karaktärer och ger dig en nyttig och insiktsfull grund att stå på för att själv kunna gå vidare – vare sig du vill skriva inom en genre eller göra något mer nyskapande. Genrekurserna som finns just nu är:

SÅ SKRIVER DU EN THRILLER

SÅ SKRIVER DU ACTION

SÅ SKRIVER DU SKRÄCK

SÅ SKRIVER DU DRAMA

Titta in på www.filmmanusskolan.com och läs mer. Priser och annan info hittar du i vänstra marginalen under Anmäl Dig.

/Johan Brännström

Kursledare, Filmmanusskolan

------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.filmmanusskolan.com. En skola från www.kulturpool.se som också driver andra skolor som Författarskolan, Journalistskolan och Talskrivarna

------------------------------------------------------------------------------------------------------

K U L T U R P O O L

B o x 8 3 3

7 3 9 9 2 S k i n n s k a t t e b e r g

T e l 0 2 1 0 - 2 8 1 10

i n f o @ f i l m m a n u s s k o l a n . c o m