Vad sysslar vi med?
Filmklubben Parentesen är en ideell förening för filmintresserade med cirka 40 medlemmar. Tyngdpunkten i verksamheten är att medlemmarna producerar egna filmer som visas för allmänheten på olika filmvisningar. Flera av medlemmarna har fått filmpriser på filmtävlingar som arrangerats i Sverige och internationellt. Vi har god spridning på både medlemsålder och kunskap, från 18 till 60 år och från nybörjare till långfilmsregissör. Detta ger dig som medlem möjlighet att utvecklas och skapa nya kontakter. Vi gör klubbprojekt för att det är kul eller när vi får filmuppdrag mot ersättning. Vår specialitet är att dokumentera revyer, teater- och operaföreställningar med hjälp av fler-kamerateknik, ungefär som en TV-inspelning. Vi anordnar även filmfestivaler och minutfilmscuper i Södertälje. Detta sker i samarbete med riksorganisationen "Sveriges Film- och Videoförbund" (SFV, www.filmkrets.se), som vi även är engagerade i. Vi samarbetar också med Södertälje lokal-TV (www.sltv.se) En och annan fest anordnas också, nu senast var det 25-årskalas!

Kurser och utrustning
Vi ordnar egna kurser för nya och gamla medlemmar. Vi samarbetar med skolor i kommunen och anordnar kortkurser på kulturdagar för eleverna. Klubben äger en hel del film- och videoutrustning som kan användas av medlemmarna. Bland annat storbildsvideo, lampor för både studiobruk och fältbruk, mikrofoner för alla tillfällen och utrustning för flerkamerainspelning (TV-studio) m.m.

Klubblokal med studiokänsla
Lokalen är ett före detta pannrum i källaren till ett flerbostadshus. Det stora rummets takhöjd är över fyra meter och lokalens totalyta är mer än 45 m2. I klubblokalen är det perfekt för oss att visa film, bygga upp enkel dekor då det är tillräckligt högt i tak för riktigt ljussättning. Lokalen ska användas dels som vanlig föreningslokal för möten, dels som studio där man kan bygga upp olika scenarier och dessutom rymmer den vår utrustning. Just nu byggs lokalen om för att fungera som studio med lampor i taket och grön vägg för chromakey-effekter.

Vi i Parentesen, som vi kallas i folkmun, kan och vill öka aktiviteterna och få möjlighet att hålla fler kurser för både ungdomar och vuxna. Lokalen bildar ett naturligt forum för att fortsätta med en kul och lärorik hobby. I klubblokalen kan olika åldersgrupper mötas och samarbeta över generationsgränserna. Kreativiteten kan blomma ut och möjligheterna öppna sig när man möter andra med samma intresse. Hobbyn kan utövas på ett otvunget och obundet sätt i en ideell resursstark förening. För några av medlemmarna har intresset för film tagit överhanden och hobbyn har blivit deras arbete.

Historik
När klubben startade gjordes alla filmer på super-8, sedan gick medlemmarna en videokurs och nu görs det mesta på video. Några av medlemmarna har fått filmpris på amatörfilmtävlingar som arrangerats i Sverige, Norden och övriga världen.
1991 fyllde klubben 10 år och då anordnades en nostalgisk filmafton med både nya och gamla filmer, efter fem timmar hade vi fortfarande inte visat alla filmer!


Orginalet

Allt detta sköts helt ideellt, vi har inte fått några bidrag från kommunen sedan 1990!

Ordförande Magnus Elmborg
Sekreterare Joakim Skrabb
Kassör Johan Sandström
Ledamöter Per Edström (vice ordf.)
Jan Forsell
Rickard Westerlind
Pelle Sättberger
Tomas Eriksson
Bertil Eriksson